Skip to Content

Reisadvies Griekenland

1. VEILIGHEIDSSITUATIE

Over het algemeen veilig: mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in Griekenland doorgaans veilig gereisd worden.

Sinds het begin van 2009 wordt een toename van terreuracties vastgesteld. Deze zijn vooral gericht tegen publieke gebouwen en banken; de toeristen zijn dus niet direct geviseerd. Frequente stakingen en betogingen, soms met geweld, zoals recentelijk het geval was (gebeurtenissen van december 2008). Het is vanzelfsprekend afgeraden zich naar wijken te begeven waar die betogingen plaatsvinden (meestal Syntagma, Omonia, Exarchia voor de stad Athene).

2. CRIMINALITEIT

Geen xenofobie, de buitenlandse toeristen zijn welkom, omdat de bevolking zich volledig bewust is van hun steun aan de nationale economie.
De criminaliteit is vrij beperkt, hoewel er in het voorbije jaar een toename van inbraken en autodiefstallen kon vastgesteld worden.
De reizigers moeten vooral gewaarschuwd worden voor het risico van beroving door zakkenrollers, waarvan steeds meer personen het slachtoffer worden. Zakkenrollers zijn actief in drukke toeristische plaatsen: vooral in Athene op de metrolijn Piraeus-Syndagma-Omonia, in de wijken aan het Akropolis (Plaka en Monasteraki) en op de luchthaven. Dit risico is vooral groot tijdens de zomerperiode en tijdens de Kerst- en Paasvakanties.
Het is aan te raden om een kopie van de reisdocumenten in het hotel te bewaren, om de gevolgen te beperken in geval van verlies of diefstal van deze documenten.
Bovendien is het aangewezen om niet te veel cash geld bij zich te houden. Er zijn immers talrijke ATM-automaten waar het mogelijk is om met een Belgische bank- of kredietkaart geld af te halen.
Toerismepolitie: tel. 171 in verschillende talen.

3. TRANSPORT

3.1. Veiligheid / info wegen

Het wegennet is sterk verbeterd tijdens de laatste jaren maar secundaire wegen zijn nog steeds niet van dezelfde kwaliteit. Het rijgedrag van de autobestuurders en vooral van de motorrijders is zenuwachtig en ongedisciplineerd, met weinig eerbied voor de hoofdregels van de wegcode (voorrangen, zebrapad, enz.), voortdurende waakzaamheid is dus geboden.
Tol wordt betaald op alle snelwegen en op de ring Elefsina - periferie Athene - luchthaven.
Automobilisten die inschepen in Patras of Igoumintsa moeten vermijden om onbekenden een lift te geven bij de oversteek. De kans dat het om illegale immigranten gaat is immers reëel. Ook bestaat het risico dat clandestiene immigranten zich bij de inscheping trachten te verbergen in voertuigen. Het transporteren van een clandestiene reiziger wordt in Griekenland als een delict beschouwd, waarvoor de wet zware straffen voorziet
E.L.P.A Road Assistance
tel. 10400.

3.2. Veiligheid / info luchtvaart

Er bestaat een voortreffelijk luchtwegennet, talrijke internationale luchtvaartmaatschappijen die de luchthaven van Athene bedienen die voor de OS van 2004 werd afgewerkt. Ook een goed intern luchtwegennet, in het bijzonder naar de eilanden.
www.aia.gr Luchthaven van Athene
www.olympic-airways.gr
www.aegeanair.gr

www.brusselsairlines.gr

Informatie over de kwaliteit en veiligheid van de lokale luchtvaartmaatschappijen, met de nodige referenties is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: http://europa.eu.int/comm/transport/air/safety/flywell_en.htm

3.3. Veiligheid / info scheepvaart

Goed ontwikkeld tussen het vasteland en de eilanden, volgens verschillende formules die afhankelijk zijn van het comfort, de snelheid en de prijs (ferryboten, glijboten, cruiseschepen). De veiligheid vormt over het algemeen geen probleem.
www.gnto.gr toeristische informatie
info@gnto.gr

3.4. Veiligheid / info treinverkeer en busverkeer

Het openbaar vervoer is overal in het land voldoende uitgerust en uitstekend in Athene waar belangrijke projecten werden afgewerkt op de vooravond van de Olympische Spelen in 2004 (metro, trolleybussen, bussen, trams ). Athene, stad van 5 miljoen inwoners, wordt bij voorkeur met het openbaar vervoer doorlopen om de vele verkeersopstoppingen en het grote parkeerprobleem te vermijden. Talrijke goedkope en propere taxi¿s die men soms met andere klanten dient te delen omdat de chauffeur andere passagiers oppikt. Geduld is geboden, omdat de taxichauffeurs vaak passagiers weigeren die in richtingen gaan die hen niet passen.
www.oasa.gr bus
www.ametro.gr metro
www.tramsa.gr tram
www.ose.gr trein
www.ktel.org bus in het ganse land
Taxi Apollon 210 3636508 enz.
Een permanente busdienst (24u/24u) verzekert de verbinding tussen het centrum van Athene en de luchthaven.


4. KLIMAAT EN NATUURRAMPEN

Klimaat en meteorologische fenomenen
Temperaturen kunnen schommelen tussen 0° in de winter en 45° in de zomer. Dit zijn de twee uitzonderlijke uitersten. Tijdens de winter is het niettemin aangeraden met aangepaste kleding te reizen. In de zomer, moet men zich hoeden tegen de hitte met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen (de zon vermijden tijdens de warmste uren, huidbescherming, uitdroging vermijden door veel water te drinken).

4.1. Frequente natuurrampen

Vaak aardbevingen, soms van een sterkere omvang, maar zonder veel slachtoffers noch materiële schade. Ook dient men de bosbranden in de zomer te melden, meestal van beperkte omvang, maar die zich sterk uitgebreid hebben tijdens de zomer van 2007, waarbij het aantal slachtoffers bij de lokale bevolking zelfs opliep tot verschillende tientallen.
Griekenland wordt regelmatig getroffen door bosbranden. Er wordt opgeroepen om waakzaam te zijn en de toeristische politie (tel 171) of de brandweer te informeren in geval van beginnende bosbrand. Uiteraard dienen de veiligheidsrichtlijnen die dienen om bosbranden te voorkomen (verbod barbecues in bossen, verbod op weggooien sigarettenpeuken, etc.) gerespecteerd te worden door de bezoekers.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. In geval van nood of indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen de toeristen natuurlijk contact opnemen met de ambassade athens@diplobel.be of met het dichtst bij gelegen ereconsulaat (zie lijst onderaan of website www.diplomatie.be/athensnl) of met de EU.

Brandweer : tel. 199
Toerismepolitie : tel. 171
Europees noodnummer : tel. : 112


5. GEZONDHEID EN HYGIENE

5.1. Kosten / infrastructuur medische verzorging

De infrastructuur van de medische verzorging is over het algemeen goed maar van zeer verschillende kwaliteit naargelang het ziekenhuis (privé of openbaar). Zeer kostelijk en soms lange wachtfiles. In bepaalde gevallen is er dekking van de gezondheidskosten voorzien door het Belgische ziekenfonds (inlichtingen inwinnen bij uw mutualiteit voor vertrek). De medicijnen zijn niet altijd dezelfde als in België en het is dus aangeraden in geval van een geregelde behandeling, de gebruikelijke medicatie bij zich te hebben. Verder is een degelijke reisapotheek altijd aangeraden om onmiddellijk het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke problemen tijdens de reis.

5.2. Veiligheid water en voedsel

Griekenland past de normale hygiëneregels toe. Er zijn dus geen bijzondere voorzorgsmaatregelen vereist. Kraantjeswater is drinkbaar maar mineraalwater blijft aangeraden.

5.3. Inentingen en vaccins

Geen enkele speciale inenting wordt voor Griekenland aangeraden. Dezelfde als in België (hepatitis-tetanos enz.).
Indien u in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (
www.itg.be) en van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int) voor meer gedetailleerde informatie.

5.4. Bijzondere gezondheidsrisico's

De stad Athene heeft bij grote hitte en met een autopark in overeenstemming met zijn vijf miljoen inwoners vaak te kampen met een hoge luchtvervuilingsgraad waaraan allergische personen gevoelig kunnen zijn. Op te merken valt dat er tijdens de laatste jaren serieuze pogingen werden ondernomen om de situatie te verbeteren en dat de resultaten al merkbaar zijn.

5.5. Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de "antidiarreïca" en "intestinale antiseptica" die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

5.6. Vogelgriep

Met betrekking tot vogelgriep leggen de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid (nog) geen enkele reisbeperking op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen aan om zo de contactrisico's met het virus van de vogelgriep te verkleinen: mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen.
Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenza"
op de websites van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:
www.health.fgov.be - www.influenza.be, van de Wereldgezondheidsorganisatie www.who.int/csr/disease/avian_influenza/pandemic/en/index.html), het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen, FAVV - www.favv-afsca.fgov.be of de Wereldorganisatie van Diergezondheid, O.I.E. - http://www.oie.int.

5.6. Nuttige telefoonnummers

Nooddienst: tel. 166
SOS Doctors : tel. 1016
Medische informatie: tel. 210 8983146
Antigifcentrum: tel. 210 7793777
AIDS helpline : tel. 210 7222222


6. WETGEVING:

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

6.1. Drugs

Zeer zware straffen voor drugshandel. Een drugshandelaar kan tot een levenslange straf veroordeeld worden door de Griekse rechtbanken.

6.2. Sexualiteit

Griekenland heeft dezelfde evolutie gekend als elders in Europa maar bepaalde traditionele waarden zijn er sterker door de rol van de familie en van de orthodoxe kerk. Het is aangeraden om met deze situatie rekening te houden.

6.3. Fotografie

De schepen van de Griekse landsverdediging mogen niet gefotografeerd (dichtbij de Piraeus en de Turkse kust ). U moet ook voorzichtig zijn in de museums.

6.4. Zeden en gewoonten

Gepaste kleding is vereist bij het betreden van kerken en kloosters. Vrouwen hebben geen toegang tot de kloosters van de Athosberg. Zoals in de andere Zuiderse landen schelen de maaltijduren veel met de Belgische (lunch om 14u, diner vanaf 21u). De vaderlandslievendheid leeft nog sterk onder de bevolking evenals een grote trots voor een prestigieus verleden. Grapjes en negatieve kritiek zijn dus te vermijden over deze onderwerpen.
Op te merken valt dat de Grieken meestal goed Engels spreken, wat de contacten vergemakkelijkt.

6.5. Kamperen

In Griekenland is het verboden om wild te kamperen. Vooral op de eilanden wordt hier nauwlettend op toegezien. Overtredingen worden streng beboet en het risico bestaat zelfs dat de betrokkene (een dag) vastgehouden wordt bij de politie in afwachting van zijn proces.

6.6. Varia

Het is ten strengste verboden voorwerpen uit de oudheid uit te voeren. Zware sancties zijn hieraan gebonden. Antiquiteiten, die in bepaalde winkels beschikbaar zijn of aangeboden worden door verkopers, zijn trouwens meestal namaak.


7. DOCUMENTEN, VALUTA, COMMUNICATIE

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

7.1. Rijbewijs

Europees model is noodzakelijk.

7.2. Betaalmiddelen

De munteenheid is de Euro. Kredietkaarten worden algemeen aanvaard. Men vindt overal geldautomaten voor visa, maestro enz.
In geval van verlies of diefstal, gelieve CARD STOP te contacteren:
tel. 0032 70 344 344.

7.3. Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.
De Belgische ziekenfondsen dekken in principe de gezondheidskosten onder bepaalde voorwaarden, gelieve dit na te gaan met uw ziekenfonds (Eurocross voor repatriëring omwille van gezondheidsredenen)
De meeste touroperators bieden tevens een hospitalisatie- en repatriëringsverzekering aan mits een kleine vergoeding. Na te gaan bij uw reisagentschap en/of verzekeringsmaatschappij.

7.4. GSM en communicatiefaciliteiten

GSM en telefoonlijnen functioneren normaal.

7.5. Huisdieren

Voor reizen binnen de Europese Unie zijn vereist:
een identificatie met een microchip of tatoeage
een vaccinatie tegen hondsdolheid
een Europees paspoort.


8. CONSULAIRE BIJSTAND

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de Ambassade athens@diplobel.be of het dichtstbijzijnde Ereconsulaat (zie lijst in bijlage).
Wachttelefoon ambassade: tel. 6945 23 50 55 (24u/24u).

Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of van de dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.