Skip to Content

Zwaard van Damocles

Het zwaard van Damocles staat voor een altijd dreigend gevaar temidden van geluk.

Damocles was in het oude Syracuse een hoveling, die de macht en het geluk van zijn vorst hoog prees. Deze liet hem een dag koning zijn en deed een schitterende maaltijd bereiden. Doch boven Damocles hoofd deed hij aan een paardehaar een zwaard hangen, als symbool van het gevaar dat een vorst voortdurend bedreigt.