Skip to Content

Orakeltaal

Orakeltaal is duistere, onbegrijpelijke taal.

Het orakel was bij de Grieken het middel waardoor men de wil van de goden trachtte te kennen. Het orakel gaf raadselachtige uitspraken ten antwoord aan hen die het kwamen raadplegen. (een orakeluitspraak kon op meer dan een manier uitgelegd worden.)