Skip to Content

Hephaestus

Hephaestus, de kreupele smid,  was de zoon van Hera. Volgens sommige bronnen was Zeus zijn vader. Hij was gehuwd met Aphrodite.